lördag 2 mars 2019

Carl Jung"Jag försökte också att förstå de medvetna och omedvetna historiska förutsättningar som ligger till grund för vår nutida psykologi.
Det intresserade mig att få veta Freuds åsikter om precognition (förutvetande) och om parapsykologi i allmänhet. Då jag år 1909 besökte honom i Wien, frågade jag honom vad han tänkte om sådant. Utifrån sina materialistiska fördomar avfärdade han hela detta frågekomplex som vansinne och åberopade sig därvid på en så ytlig positivism att jag hade all möda att inte alltför skarpt motsäga honom. Det dröjde ännu några år, innan Freud erkände parapsykologin som en seriös vetenskap och "ockulta" fenomens fakticitet. Medan Freud förde fram sina argument, hade jag en märkvärdig förnimmelse. Det föreföll mig som om mitt mellangärde bestod av järn och började glöda - ett glödande mellangärdesvalv. Och i samma ögonblick ljöd en sådan knall i bokskåpet som stod brevid oss att vi båda blev väldigt rädda och trodde att bokskåpet skulle ramla över oss. Precis så lät det. Jag sade till Freud: "Det där var ett så kallat katalytiskt exteriorisationsfenomen."
"Ånej", sade han, "det är ju rena galenskapen."
"Det är det inte", svarade jag, "ni tar fel, herr professor. Och som bevis för att jag har rätt förutsäger jag nu att det snart skall bli en knall till!" - Faktiskt hade jag knappt uttalat dessa ord, förrän det började smälla likadant i bokskåpet! Jag vet ännu idag inte varifrån jag fick denna säkerhet. Men jag visste med bestämdhet att skrällen skulle upprepas."

C.G Jung and Gnosticism

"Därutöver finns det emellertid också andra antydningar om att åtminstone en del av psyket inte är underkastad lagarna för tid och rum. Det vetenskapliga beviset härför gavs genom de s.k. Rhineska försöken. Jämte otaliga fall av spontant förutvetande, orumsliga varseblivningar och dylikt, som jag berättat exempel på ur mitt eget liv, bevisar de att psyket understundom fungerar utanför den rumstidliga kausallagen. Därav framgår att våra föreställningar om rum och tid och därmed även om kausalitet är ofullständiga. En fullständig världsbild måste så att säga utvidgas med ännu en dimension; först då vore det möjligt att förklara alla fenomen på ett enhetligt sätt. Därför håller rationalisterna ännu idag på att det inte finns några parapsykologiska erfarenheter, ty därmed står och faller deras världsåskådning. Om sådana fenomen över huvud förekommer, är den rationalistiska världsbilden ogiltig, emedan den är ofullständig. Då blir möjligheten av en bakom fenomenen liggande annorlunda beskaffad verklighet till ett oavvisligt problem, och vi måste se det faktum i ögonen att vår värld med tid, rum och kausalitet står i relation till en där bakom och där under liggande tingens ordning i vilken varken "här och där" eller "tidigare och senare" är av någon vikt. Jag ser ingen möjlighet att bestrida att åtminstone en del av vår psykiska existens karakteriseras av rummets och tidens relativitet."

Aniela Jaffé - C.G.Jung - Mitt Liv (minnen, drömmar, tankar)

onsdag 22 augusti 2018

tisdag 17 juli 2018

Potential

Vi har bara hamnat här, i den här mänskliga världen som är skapad runt omkring oss. Men det är inte självklart att allt är "rätt" eller att det är inordnat på bästa sätt.

Kalendern t.ex:

1. Januari = Guden Janus
2. Februari = Nån högtid
3. Mars = Krigsguden
4. April = ?
5. Maj = Maia (Växtlighets gudinna)
6. Juni = Juno (Saturnus dotter)
7. Juli = Julius Caesar
8. Augusti = Augustus
9. September = Siffran 7 på latin
10. Oktober = Siffran 8 på latin
11. November = 9 på latin
12. December = 10

Det är 13 fullmånar på ett år. Varför inte ha 13 månader med 28 dagar i varje? Den 13 e kunde heta Tredecim = Siffran 13 på latin.

Från det ena till det andra. Har du någonsin gått runt i en bokskog? Det är ju väldigt fint! Löven förmultnar långsamt och bildar en matta som kväver all annan växtlighet mellan stammarna, som är som pelare i en stor sal, med lövverket som tak. Dom flesta träden är i samma storlek. Man tänker att det här är normalt, såhär ser en bokskog ut.
Men får ett bokträd växa in i sin fulla potential kan dom bli väldigt stora. Hur stora förstod jag nyligen när jag såg en med grenar med samma omfång som stammen på en "normal" bok.
Det fick mig att fundera. När man går omkring i en stad och tittar på alla människor och tänker att det här är normalt, det är såhär ett mänskligt samhälle ser ut....!
Men om människor tillåts växa in i sin fulla potential kanske vi kan bli något väldigt mycket större?

Marina Abramović speaks about Art and the Potential of the Mind

tisdag 5 juni 2018

Reinkarnation"Under den gångna veckan hade jag studerat litteraturen från en kurs i religionshistoria som jag hade gått under mina underläkarår i Columbia. Det fanns faktiskt ställen i Gamla och Nya testamentet som handlade om reinkarnation. År 325 hade den romerske kejsaren Konstantin den  store avlägsnat de ställen i Nya testamentet som handlade om reinkarnation. Det andra kyrkomötet i Konstantinopel år 553 stadfäste detta och förklarade att reinkarnationsbegreppet var kätterskt. Tydligen trodde man att detta begrepp skulle kunna försvaga den växande kyrkans makt genom att det gav människor alltför mycket tid till att finna sin frälsning. Men de ursprungliga kommentarerna hade funnits där; de tidiga kyrkofäderna hade accepterat reinkarnationsbegreppet. De tidiga gnostikerna - Klemens av Alexandria, Origenes, Hieronymus och många andra trodde att de hade levt tidigare och skulle leva igen."

 - Många liv, Många mästare - Brian Weiss -

"Även om människor i alla tider har haft dem, etablerades "nära-döden-upplevelser" som begrepp - oavsett om det sågs som något verkligt eller som grundlösa fantasier - för inte så länge sedan. På 1960 - talet hade utvecklingen nått till en punkt där läkarna kunde återuppliva patienter som hade fått hjärtstillestånd. Patienter som tidigare bara skulle ha dött, kunde nu dras tillbaka till de levandes land. Utan att vara medvetna om det, lade dessa läkare grunden till något nytt: en grupp människor som hade farit bortom jorden, människor som hade fått en glimt av vad som fanns på andra sidan slöjan och kunde berätta om det. Idag finns det miljontals människor som tillhör denna grupp.

Eben Alexander -

fredag 18 maj 2018

Parapsykologi

Inom begreppet Parapsykologi ingår t.ex:

- Telepati
- Precognition
- Telekinesi
- Remote viewing

Nästan varje dag händer det parapsykologiska saker. Ibland kan man vifta bort det som sammanträffanden. Men ibland är det som för konstigt.
Jag tror många människor mår dåligt av att det inte får mer plats i våra vardagliga liv. Det är som att hälften av vår mänsklighet har tagits ifrån oss.
En bra bok i ämnet är - Liv efter döden - av Nils-Olof Jacobson. Han tar upp lite av varje inom parapsykologi med mera.
Ett sånt "konstigt sammanträffande" var när jag läste den och googlade hans namn. Då dök det upp artiklar som var upplagda samma dag om att han hade dött. Och då har jag haft den boken i bokhyllan flera flera år utan att bita i den.
Det är konstigt, eller snarare helt fantastiskt härligt och spännande när man får impulser utifrån/ inspiration.
Många vetenskapsmänniskor beskriver det hära. T.ex. skriver Baltzar von Platen (han som uppfann kylskåpet) i sina memoarer att han tror sig ha fått vissa av sina idéer telepatiskt från människor på andra planeter.
Det var oxå ett sammanträffande, när jag lånade om hans bok på biblioteket och det samma dag kom ett nytt kylskåp från Uppsala hem.
En person som vigt sitt liv åt parapsykologi är Jeffrey Mishlove. Han startade Tv serien Thinking Allowed på 80-talet och har intervjuat mängder av intressanta människor inom ämnet.
Nu har han startat New Thinking Allowed på youtube, vilket är riktigt uppfriskande att följa.
Han är oxå, om jag förstår det rätt, den ända i världen med en doktorsexamen inom parapsykologi.
Det finns en kurs på universitetet i parapsykologi i Lund. Men det är bara tack vare en margarin miljonär från Danmark, som skänkte sitt arv för just ändamålet att sätta upp en kurs.
En eldsjäl är Dr. Dean Radin som jobbar på  Institute of Noetic Sciences, som startades av 6e människan på månen Edgar Mitchell.
En annan eldsjäl är Rupert Sheldrake. Respekterar verkligen hans nyfikenhet. Här är fyra klipp med honom: 1 , 2 , 3 & 4

torsdag 1 mars 2018

Dagen efter dagen före

Han hade precis beställt en dubbel expsesso, tydliga pressväck på kostym byckorna.
Drar nonchalant fram en ciggaret ur etuin, silver, och en zippo tändare, guld.
Slår av locket, trixit, tänder ciggen, drar ett djupt bloss, medveten om att iaf någon betraktar.
Njuter, andas långsamt ut... får världens host attack, råkar slå till kaffe koppen, rycker till, spiller ner hela sin vita skjorta, allt rammlar och rasar omkring honnom. En duva pickar smulor.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alla hade satt sig ner kring elden, med bara glöden kvar. Gryning hade anlänt och allt förändrades med ljuset. Det hade varit en vild natt. Dans, musik, vin... Dionysiskt. Nu var allt som en dröm. Lågornas sken hade blivit sol-prana. Psytrance manglet till fågelsång. Lungt, stilla... ömsa.

söndag 8 oktober 2017

Cointelpro

"Cointelpro, av myndigheterna skrivet COINTELPRO, var ursprungligen ett verktyg skapat av J. Edgar Hoover för att skapa splittring och oreda inom USA:s kommunistiska parti. Men under åren 19561971 (då Cointelpro upphörde) försökte man splittra en mängd organisationer och sammanslutningar som VietnamrörelsenSocialist Workers PartyKu Klux KlanSvarta pantrarnaMalcolm X Nation of IslamMartin Luther Kings Southern Christian Leadership ConferenceThe Weather Underground med flera.
Cointelpros arbetsmetoder tillät bland annat infiltration, långtgående psykologisk krigföring som kunde bestå av falska mediauppgifter, egentryckta propagandaskrifter som gjorde sken av att komma från organisationen ifråga, förfalskade brev och anonyma telefonsamtal. Genom FBI och polisväsendet kunde Cointelpro även ställa till juridiska besvär för den utvalda organisationen. Även Cointelpros befogenheter när det gällde användandet av våld överskred vanligt reglemente."     WikipediaMartin Luther King’s Assassination by the FBI, 1999 trial


söndag 3 september 2017

Crown, Clown, Heyoka


Clownen är en intressant arketyp tycker jag. Den rör sig i nått slags gränsland mellan ytterligheter. Dels är den till för att roa och lätta upp stämningen, eller helt tvärtom för att belysa obekväma sanningar och kritisera makten.
(Makt är ju nån form av sinnessjukdom)
Den mest intressanta enligt mig är Heyoka, en indiansk helig clown. Black Elk var en Heyoka.

onsdag 13 januari 2016

Illuminati"Ett dussintal år före Godwins bok redigerade professor Weishaupt sin skrift (Tal till de nyupptagna (illuminaterna) eller "upplysta", en text som skulle läsas upp vid mottagningen för denna grad tillhörande ledamöterna i illuminaternas hemliga sällskap som grundats i Bajern och därifrån spritt sig över alla tysktalande områden. Fr.o.m 1784 förföljdes denna grupp och texten i fråga beslagstogs tillsammans med andra dokument.
I denna skrift utgår författaren från de primitiva människornas liv utan yttre tvång. Han pekar på hur med befolkningens tillväxt samhället utvecklas på grund av samordning, ursprungligen avsedd för nyttiga och hjälpsamma ändamål, men hur samhället senare urartade till kungadömen, stater och mänsklighetens förslavande ("nationalismen trädde i stället för kärleken till nästan") och slutar med att kräva förnuftigare relationer människorna emellan än dem som ligger till grund för staten... "Naturen har fört bort mänskligheten från vildheten och i stället givit oss staten. Efter det statliga stadiet inträder vi i en ny, förnuftigare etapp. I enlighet med våra önskningar bildar sig nya allianser människorna emellan, och med deras hjälp återvänder vi till vår utgångspunkt", d.v.s ett fritt liv, men på en högre nivå än de primitiva människorna. Staterna, denna övergående etapp, som är källan till allt ont, är således dömda att försvinna och människorna kommer att reorganisera sig mera förnuftigt. Det är i ett nötskal detsamma som Godwin säger, och även metoderna som ska föra till staternas försvinnande är i grunden desamma, nämligen intelligent undervisning och övertygelse. Här tillkommer däremot också den hemliga aktion som inte beskrivs i dokumentet, men i andra skrifter utgivna av samma hemliga sällskap. Weishaupt skriver i detta sammanhang: "Dessa medel är hemliga visdomsskolor, som under alla tider varit naturens och de mänskliga rättigheternas arkiv. Genom dessa skolor kommer människan att resa sig igen efter sitt fall, och de nationella staterna kommer utan våld att försvinna från jorden; den mänskliga rasen kommer att bli en enda stor familj och världen en boplats för förnuftigare människor."

Från boken - Anarkismen genom tiderna - av Max Nettlau (1934)

Vill bara dela med mig av vad jag hitta i en bok.
Titta på allt från alla vinklar.
Hur du tolkar det är upp till dig.

lördag 22 augusti 2015

Jag älskar 1800-tals Anarkism!

Blev glatt överraskad när jag upptäckte att Anarki är mer än punk och svarta inringade An. Att den har sina rötter i 1800-talet och ännu längre tillbaks.
An-Arki = ingen makt (eller ingen härskare)
Mon-Arki = 1 härskare
Tycker att Anarki känns som det mest naturliga tillståndet, och det har ingenting med kaos att göra!


3 av dom tidigaste anarkisterna: Peter Kropotkin, Michail Bakunin och Pierre-Joseph Proudhon.

Krapotkin:

"Den fråga som Anarkismen uppställer, kan uttryckas så: "Vilka samhällsformer garantera för ett visst samhälle och för mänskligheten, den största summan av lycka, och följaktligen, av livskraft?" - "Vilka samhällsformer tillåta bäst denna summa av lycka att tillväxa och utveckla sig - d.v.s tillåter lyckan att bli fullständigast och allmännast?" Detta ha vi även givit formeln av framsteg. Önskan att hjälpa utvecklingen i denna riktning bestämmer anarkistens sociala, vetenskapliga, artistiska ect. verksamhet.

Ur boken - Anarkism och modern vetenskap
Av - Peter Krapotkin


Bakunin:

"Bismarckianismen, d.v.s militarismen, polisvälde och finansmonopol förenat i ett system som bär namnet - den nya statstanken, segrar överallt. Kanske kommer det att gå tio eller femton år under vilka denna mäktiga och vetenskapliga förnekelse av hela mänskligheten kommer att vara segerrik. Jag säger inte, att man nu ingenting kan göra, men denna nya sak behöver en ny metod med huvudsakligast friska unga krafter.

Från boken: Ett liv för friheten
Av: Rudolf Rocker


Alexander Berkman (Emma Goldmans livspartner):

"Med "människans grymhet mot människan" är inte sista ordet sagt. Sanningen ligger djupare. Det är ekonomiskt slaveri, den vilda kampen för smulorna, som har förvridit människorna och gjort dem till vargar och får.
Sanningen är att det är systemet snarare än de ensklida människorna som är upphovet till nedsmutsandet och förnedringen."

Ur boken: Farväl Aleck, en anarkists fängelseminnen
Av: Alexander Berkman


Krapotkin:

"Det lärde mig också hur små människans behov i själva verket är så snart hon bryter sig ur den konventionella civilisationens trollkrets."


fredag 31 juli 2015

Tristessen är våran fiende!!

"Man skulle faktiskt kunna säga att det under de senaste 30 åren har konstruerats en omfattande byråkratisk apparat för att alstra och bevara hopplösheten, en jättelik maskin utformad för att förinta varje föreställning om en annan möjlig framtid. Till grund för denna ligger - som en reaktion på 1960- och 70-talets omvälvningar - en formlig besatthet bland världens ledare vid att förhindra sociala rörelser från att växa, blomstra eller föreslå alternativ; vid att se till att de som utmanar den rådande maktstrukturen aldrig, under några omständigheter, ska få framstå som framgångsrika. För att åstadkomma detta krävs en enorm apparat av arméer, fängelser, polisstyrkor, olika typer av privata vaktbolag, liksom en polisiär och militär informationsapparat och propagandamaskiner av alla upptänkliga slag, varav de flesta inte angriper alternativen direkt, utan snarare arbetar med att skapa ett genomgripande klimat av rädsla, chauvinistisk likriktning och allmän misströstan som får varje tanke på en annorlunda värld att framstå som en meningslös fantasi."

          Ur - Skuld (de första 5000 åren) - Av David Graeber


lördag 26 maj 2012

Fri Energi

"I USA, och i de flesta andra länder finns ett finansmonopol. Detta pengamonopol är uteslutande i händerna på några få privata fondbanker, och dessa banker ägs i sin tur av de rikaste familjerna i världen. Deras plan är att söka kontrollera världens kapitalresurser, och på så vis kontrollera varje persons liv genom tillgången (eller icketillgången) på gods och tjänster. En oberoende källa av rikedom (fri energi) i händerna på var och en förstör alla planer på permanent världsherravälde."


"De rikaste finansfamiljerna och deras centrala bankinstitutioner är i första hand kraften som arbetar för att senarelägga allmänhetens tillgång på fri energi. Deras motiv är tron på den gudomliga rätten att härska, girighet och deras omättliga behov av att kontrollera allt och alla. Vapnen de har använt för att driva igenom denna senareläggning inkluderar skrämsel, genom ”experter” som förklarar hur det egentligen ligger till, uppköp av teknologi som blir lagd på hyllan, mord och mordförsök på uppfinnarna, karaktärsavrättningar, mordbränder, och en bred samling av finansiella incitament och disincitament för att manipulera möjliga anhängare. De har också ingett allmänheten en acceptans av en vetenskaplig teori som säger att fri energi är omöjligt (termodynamikens lagar)." - Peter Lindemann - Rikare Liv Fri Energi